Đăng nhập

Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Thể dục - Thể thao

Ngày hội kỹ năng sống và bóng đá trộn năm 2015
Ngày 6 tháng 11 vừa qua câu lạc bộ Tiểu học Hương Lâm đã tổ chức ngày hội Kỹ năng sống và bóng đá trộn. Câu lạc bộ đã huy động hơn 250 học sinh và giáo viên toàn trường tham gia ngày hội. Đây là lần đầu tiên Câu lạc bộ tổ chức với quy mô lớn và thu hút nhiều học sinh tham gia. Ban tổ ...