Đăng nhập

Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:05 06/07/2020  

Tuần 28 năm 2020
Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/07/2020)

Thực hiện chương trình tuần 35. Đánh giá, nhận xét và trả bài kiểm tra cuối năm cho học sinh (giáo viên)

Xét hoàn thành chương trình tiểu học, lập biên bản nộp phòng, lưu 2 trường (3 bản) - BGh, GV dạy lớp 5.

Nộp tổng hợp chất lượng, danh sách lên lớp, thi lại, DS khen thưởng cho Phó hiệu trưởng

Thu thập thông tin dân cư tại nhà cộng đồng thôn Đông Lâm (theo phân công)

Họp hội đồng, tổ xét thi đua (GV, NV hoàn thành tất cả các biểu mẫu (CBGVNV)

Thứ Ba
(07/07/2020)

Họp hội đồng thi đua khen thưởng

Họp Tổng phụ trách cụm (thầy Hoang)

Nộp báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên, DS hoàn thành chương trình tiểu học cho Phòng (Văn thư)

Nộp báo cáo thống kê chất lượng năm. Đề kiểm tra, ma trận, hướng dẫn chấm cho thầy Trực (Phó hiệu trưởng)

Thứ Tư
(08/07/2020)

Hoàn thành nhập thông tin lên cổng EQMS và cổng thông tin điện tử của Sở (Gv, văn thư)

Hoàn thành báo cáo tổng kết chuyên môn và báo cáo tổng kêt năm học nộp Phòng GD (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng)

Thứ Năm
(09/07/2020)

Hoàn thành hồ sơ thi đua (văn bản mềm và điện tử) nộp thầy Lộc - PGD (hiệu trưởng, văn thư)

Thông báo và thực hiện tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 (Loa xã, trường mầm non) - Hội đồng tuyển sinh

Hoàn thành học bạ, sổ liên lạc, hồ sơ học sinh khuyết tật (giáo viên)

In giấy khen, mua phần thưởng học sinh (văn phòng)

Thứ Sáu
(10/07/2020)

Sơ kết lớp, sơ kết tổ (tổ, giáo viên chủ nhiệm)

Duyệt học bạ. Duyệt hồ sơ nhân sự (PHT, HT)

Thực hiện Ngày chủ nhật xanh (Dụng cụ: GV,NV đem cuốc, học sinh đem chổ) - CBGVNV

Thứ Bảy
(11/07/2020)
Chủ Nhật
(12/07/2020)