Đăng nhập

Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Năm Học 2015-2016

Cập nhật lúc : 06:00 21/09/2018  
THỜI KHÓA BIỂU
Trường tiểu học Hương Lâm THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....